Biotoper

I Stockholms stad finns många olika naturtyper representerade. För planering och genomförande av naturvårdande skötsel är det viktigt att känna till vad som karakteriserar olika naturmiljöer och vilka aspekter som har störst betydelse för att utveckla och bevara biologisk mångfald. Här följer en beskrivning av olika biotoper uppdelade i miljöerna skog, vatten, odlingslandskap och urban natur.

Skog
Vatten
Odlingslandskapet
Urban natur
Prioriterade habitat