Vatten

Vattenmiljöer utgör en nyckelroll i många ekosystem. Miljön är ofta artrik och ger hem åt många insekter, groddjur och fåglar. Vissa typer av vattenmiljöer, bland annat strandängar och groddammar, behöver aktiv skötsel för att naturvärdena ska bevaras. Här presenteras olika förekommande vattenmiljöer och deras respektive skötselbehov.

2020-06-04T10:02:56+02:00