Bergsbranter

2020-06-04T17:18:01+02:00

Skogens karaktär ändras oftast gradvis uppåt i en brant. De övre delarna har ofta varit svåråtkomliga varför skogen där är gammal och orörd.