Artbegrepp

2019-09-22T18:54:00+02:00

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som används inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv.