Val av betesdjur

2019-05-23T20:13:44+02:00

Nötkreatur biter av gräset mycket jämnt och liknar på detta sätt en gräsklippare. Djur av mjölkras kan vara lite mer kräsna än köttdjur och kan vilja undvika mindre smakliga växter som älggräs och brännässlor.

Tidigt betessläpp

2019-05-23T20:13:51+02:00

Särskilt när bete skall sättas igång i ett område som inte har betats på länge är det viktigt att betesdjuren släpps in så tidigt som möjligt på säsongen, d v s redan i början av maj, eller så fort det finns något grönt att beta.

Betestryck

2019-10-15T15:10:17+02:00

Det är svårt att veta exakt hur många djur eller hur långvarigt bete som bäst gynnar den b