Tallskog på frisk mark

2020-09-16T16:51:05+02:00

På moränmarker nära storstäder brukar tallen vara det dominerande trädslaget. Anledningen till detta är troligen att man i skötseln gynnat tall före gran för att tallskogar upplevs som mer strövvänliga än de lite mörkare granskogarna.