Ekosystemet

2019-05-27T14:20:05+02:00

Ekosystemet är alla de organismer och den livsmiljö som finns inom ett visst område. Ett ekosystem kan grovt delas in i en levande, biotisk, del och en icke levande del, abiotisk.

Ekologiska processer

2019-10-15T15:14:28+02:00

Naturen och ekosystemen är inte statiska och oföränderliga. Ekologiska processer pågår kontinuerligt och gör att landskapet ständigt förändras.