Ekosystemet

2019-05-27T14:20:05+02:00

Ekosystemet är alla de organismer och den livsmiljö som finns inom ett visst område. Ett ekosystem kan grovt delas in i en levande, biotisk, del och en icke levande del, abiotisk.

Ekologiska processer

2019-10-15T15:14:28+02:00

Naturen och ekosystemen är inte statiska och oföränderliga. Ekologiska processer pågår kontinuerligt och gör att landskapet ständigt förändras.

Tid och rum

2019-10-15T15:14:42+02:00

För att förstå ett ekosystem, som en skog eller en våtmark, räcker det inte med att studera dessa under några år. Ofta har dessa ekosystem uppkommit och upprätthållits av processer som sträcker sig över tiotals eller hundratals år.

Till toppen