Målkonflikter

2020-06-04T16:44:57+02:00

Naturområden i städer ska fylla många behov. På en relativt begränsad yta ska det skapas förutsättningar för både rekreation, klimatanpassningar, förbättrad luftkvalitet och biologisk mångfald.

Kostnadseffektivitet

2020-06-04T16:49:12+02:00

All naturvård har liksom de flesta andra verksamheter en begränsad budget. Även om det kan låta tråkigt och cyniskt är därför kostnadseffektivitet en viktig parameter.

Till toppen