Gamla träd

2019-05-23T19:10:39+02:00

Gamla träd utgör en miljö som är ovanlig. Vad som räknas som gammalt är olika för olika arter. Granarna börjar bli gamla vid ca 100 års ålder, tallar och ekar vid 150 etc.

Död ved

2020-06-04T17:20:17+02:00

För en mängd olika arter och artgrupper är den döda veden livsviktig. Variationen är stor, allt från stående nydöda träd till liggande död ved (lågor) som är kraftigt nedbruten.

Bergsstup och lodytor

2020-06-04T17:22:12+02:00

Bergsstup i skogsmiljö utgör en livsmiljö för många specialiserade växt- och djurarter. Det är främst olika skyddsvärda mossarter och landsnäckor som man finner i bergsbranterna.