Gamla träd

2019-05-23T19:10:39+02:00

Gamla träd utgör en miljö som är ovanlig. Vad som räknas som gammalt är olika för olika arter. Granarna börjar bli gamla vid ca 100 års ålder, tallar och ekar vid 150 etc.