Att bevara natur

2020-06-04T16:28:08+02:00

Bevarande och förvaltning av naturområden och arter har under de senaste årtiondena fått allt större uppmärksamhet och betydelse, i takt med att allt fler naturområden tas i besittning för olika typer av exploatering.

Att sköta natur

2020-06-04T16:28:41+02:00

När värdefull natur blir alltmer fragmenterad menar många att det inte räcker att skydda områden från exploatering, utan att människan aktivt måste gå in med skötselåtgärder och restaurering för att upprätthålla livsmiljöer som annars skulle gå förlorade.