ESBO

2019-06-01T17:44:24+02:00

Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO). Signalkarta avsedd för skala 1:30 000. Kartskiktet kan ses internt i webbportalen Miljödata under Naturvärden.