Projektbeskrivning

Betestryck

Det är svårt att veta exakt hur många djur eller hur långvarigt bete som bäst gynnar den biologiska mångfalden i en viss beteshage. Det kan bero på bland annat hur vegetationen ser ut när betet inleds eller när på året betet sker. Oftast får man avgöra detta efter hand som betet sker genom att bland bedöma täthet av blommor/frukter samt fördelningen av nedbetad-obetade partier. Mer detaljer finns att läsa i Wissman och Lennartsson (2010).