Projektbeskrivning

Tidigt betessläpp

Särskilt när bete skall sättas igång i ett område som inte har betats på länge är det viktigt att betesdjuren släpps in så tidigt som möjligt på säsongen, d v s redan i början av maj, eller så fort det finns något grönt att beta. Detta är viktigt eftersom växterna i en obetad betesmark ”förväxer” snabbare och blir osmakliga för djuren. När detta skett är det svårt att få en jämnt avbetad grässvål. När man efter ett par år har lyckats åstadkomma en god avbetning i betesmarken kan man släppa in djuren lite senare utan att betet förväxer. Då får vår- och försommarblommorna en chans att stå kvar till glädje för områdets besökare.