Metoder

De mest skötselintensiva områdena utgörs av öppna marker som exempelvis betesmarker och ängar som kräver årlig skötsel för att de känsligaste arterna ska ha en chans att överleva. Flera olika skötselmetoder kan användas, vilken som är mest lämplig beror på områdets egenskaper och status.

Här presenteras flera av de vanligare skötselalternativen och metoderna som används i Stockholms naturområden.

Skog
Vatten
Odlingslandskapet