Gräsmarker

I dagens naturvård är det nödvändigt att använda maskiner för att kunna utföra ett rationellt arbete. Det är dock viktigt att använda rätt maskin på rätt plats. Det är också viktigt att använda maskiner försiktigt då framförallt tunga maskiner kan kompaktera jorden, med negativa effekter för exempelvis många konkurenssvaga kärlväxter. Nedan beskrivs de olika typer av maskiner som finns tillgängliga för slåtter.

2019-05-27T14:28:47+02:00

Plantor och fröer

När man anlägger ny vegetation kan man antingen göra den mer parklik eller mer naturlig. Om man strävar efter att gynna biologisk mångfald bör man använda ett så för platsen naturligt växtmaterial som möjlig.