Skog

Skogsområdena i Stockholm har brukats under lång tid, kanske främst för skogsbete och vedhuggning. Det historiska brukandet skapade förutsättningar för en unik biologisk mångfald som idag blivit ovanligare. Genom skötsel kan vi bevara, restaurera och förstärka dessa värden. Ofta behövs kontinuerlig skötsel med varierande omfattning för att på sikt bevara naturvärden. Det är viktigt att metoderna anpassas efter de naturvärden som ska gynnas, om de ska inriktas mot enskilda träd eller omfatta hela bestånd. Generellt bör skötselåtgärder undvikas under perioden 1 april till 31 juli för att inte störa häckande fåglar.

Beståndsskötsel