Död ved

Död ved är viktig för den biologiska mångfalden. Flera typer av död ved har minskat under de senaste årtiondena och det är därför lämpligt att ta särskild hänsyn till- eller nyskapa död ved, för att gynna den biologiska mångfalden. Som regel bör död ved lämnas i närheten av den plats där den skapats, men ibland är inte detta möjligt. Här finns mer information om hur död ved kan skapas och hanteras.