Enskilda träd

I Stockholms skogsområden är det vanligt med träd som behöver skötas på detaljnivå. Gamla tallar och ekar är exempel på träd som kan gynnas av anpassad skötsel. Likaså behöver hänsyn tas till historisk skötsel, som hamling, samt träd och buskar som är bärande och blommande.